2011. január 14., péntek

Utazások a múlt mélyébe - 4) Tauridok (armenidek) és dináriak

Szent László király


A taurid embertani típus kárpát-medencei jelenlétére Kr.e. a VIII. szd-tól vannak régészeti adatok. Ők lennének az Elő-Ázsiából megérkező pre-szkíták. Az egyik őstörténeti iskola (pl. Hankó Ildikó) innen számítaná a magyar etnikum kezdetét. 
A taurid jellemző volt a szkítákra, szarmatákra, jászokra. Ez a típus nagyon hasonló a dinárihoz, Európában mindkettő a Délről Északra történő ember- és kultúra-áramlás jelzője.

Ősforrásuk nagyjából Mezopotámia, Anatólia, Kaukázus, Perzsia. Nem véletlenül nevezték ezt a típust régi megfigyelők hettitának. (Mai tudományos nézetek a dinári típus keletkezését Dél-Balkánra lokalizálják, nyilván mire oda elért a taurid típus, kialakult egy módosult forma, és azután az terjedt Észak felé tovább.)

Taurid/dinarid elterjedés (Mo-nál hiányos!)


Hettita arc

Mind régen, mind ma a taurid típus aránya 5- 8 % (Baja környékén mértek 14 %-ot is), de hasonlóságuk miatt érdemes együtt venni a dinárival, így 25% (Bartucz). Ez a magas arány nem meglepő, ha tudjuk, hogy a magyarok körében ugyanezen ősforrásból eredő férfiörökítő-anyag (Y-kromoszómában a G, J1, J2 haplo-típusok együtt) aránya 20%. Lásd itt

Dinarid
                                                                                                               Mintahogy minden embertani típus valami megfejthetetlen szoros belső kapcsolatban áll azzal a geográfiai térséggel, amelyben létrejött/elterjedt/teljesen kifejlődött, így van ez a dináriakkal is.  Ők eredetileg a hegylakók.  (Ellentétben a száraz sztyeppékhez specializálódott turániakkal.)


A hegyvidékek lassan, endemikusan fejlődő lakói rivalizáltak a síkvidékek lakóival (aurignacid, cro-magnonid) –írja Kiszely. A hegylakók ellenségesek is voltak, de keveredtek is a síkvidékiekkel. Hirtelen jelentek meg és lassan, erőszakos hódítás nélkül terjedtek. Köthetők az illír és trák népekhez, de más vaskori népekhez is.

 

‹Taurid ›

‹Taurid ›

Közismert, hogy a Turul nemzetségben sok taurid, ill. dinároid volt. Hogyan is fogalmaz az ihletett megfigyelő? Turanid-taurid
"Szent László (1077-1095) arcában a pártus királyok arca jön vissza valami egészen időtlen mélységből... ez nem egy személyes arc, időtlen ez a királyi arc, mely a királyi szkíta népek körében bukkan fel, és mindig az uralkodó arcvonásait állítja elénk... Ha valaki egy árpádházi arcába belenézett, ismeretlen érzés és gyönyör fogta el, mert olyan volt, mint hogyha az emberiség fényteli korszakát látta volna. Azt az emberi arcot, amely közvetlenül a teremtés második pillanatában készült el. Ezek nem földi arcú emberek voltak..." (Szántai Lajos)  
Hettita

A magyar őstörténet régóta számontart egy kaukázusi magyar királyságot, amiről igazából csak töredékes emléknyomok maradtak.  E térség szülöttei a szabírok, akikről számos történetíró beszámol. Ők azok tehát - a Turul-dinasztia, a szabírok és akik még a kaukázusi királyságból velük jöttek – kik nemzetünk harmadik komponensét alkotják... 
Szabíria

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése